เกี่ยวกับผม

ชื่อ ทวิร พานิชสมบัติ ชื่อเล่นชื่อ roof เกิดวันที่ 26 มีนาคม 2518 มีเมียหนึ่งคน ลูกสองคน บ้านเกิดอยู่ที่ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ใช้ชีวิตเร่ร่อนไปหลายที่พอสมควร ตอนนี้ทำงานบริษัทเล็กๆเป็นคนเขียนโค้ดไม่ค่อยเก่งแต่ชอบเขียนโค้ด เขียนบทความ แปลบทความ และอีกหลายๆอย่างที่เกียวข้องกับ Software Development ส่วนตัวเชื่อว่า ทำซอฟท์แวร์ต้องสนุก

ถ้าอยากดู Profile ให้ไปดูที่ LinkedIn ครับ
ถ้าอยากคุยด้วยแบบไม่ Real Time ก็ที่ twitter @roofimon
ถ้าจะเอา Real Time ก็ที่ gTalk roofimon at gmail dot com
ถ้าจะพบกันที่ FaceBook ก็ได้นะครับ http://www.facebook.com/roofimon.class