ความสามารถเรื่องเขียน

คุยกับ Phongsak เรื่อง skill ภาษาอังกฤษในมิติต่างๆเช่น ฟัง พูด อ่าน เขียน เพราะตอนนี้เขาไปฝึกวิชาอยู่ที่ต่างแดนและพบว่าสิ่งที่เราสามารถ improve ได้อย่างเห็นได้ชัดในเดือนแรกๆที่ไปอยู่คือการฟังเพราะมันต้องฟังทุกวันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่วนที่สองคือการพูดที่จะได้ตามมาเพราะถ้าพูดไม่ได้ก็ไม่มีข้าวกิน ส่วนที่สามคือการอ่านเพราะแน่นอนไม่มีอะไรเป็นภาษาไทยให้อ่านแถวๆนั้นนอกจากจะชอบอ่านเวบไทย(อันนี้ถือว่าจบกันไป) ส่วนที่ improve ยากที่สุดสำหรับเราสองคนที่เห็นตรงกันคือการเขียน
การเขียนภาษาอังกฤษยากตรงไหน? ยากตรงที่เขียนให้สวยนี่แหละ แล้วเขียนให้สวยมันเขียนยังไงการเขียนภาษาอังกฤษให้สวยสำหรับผมแล้วเคล็ดลับมันอยู่ที่การเชื่อมคำและการขยายความประโยคให้มันอ่านแล้วรู้สึกได้ว่าไม่กระโดดตัวอย่างง่ายที่เราเขียนกันตอนเรียนมหาลัยคือการเขียนแนะนำตัว ซึ่งสำหรับผมผมจะเขียนแบบนี้ตลอด

My name is Twin Panichsombat. I was born in 1975. I am studying at Faculty of Engineering of Kasetsart University. My major is Electrical Engineering. ….

Continue reading

พลัง


หลังจากได้สอน TDD PHP มาสามคร้ัง(และก็ขอบคุณทุกคนที่มาเรียนด้วยครับ) ทำให้ผมได้เห็นอะไรบางอย่างระหว่างวันแรกของการเรียนซึ่งจากสองครั้งแรกผมก็สรุปออกมาเองได้ว่า จริงๆแล้วโปรแกรมเมอร์ทั้งหลายที่มีอยู่นั้น ไม่รู้ว่าตัวเองมีอำนาจและพลังมากแค่ไหนเราไม่เคยได้เรียนรู้เลยว่าผลการการใช้พลังแบบผิดๆของเรามันทำร้ายคนอื่นมากขนาดไหน เราสร้างโค้ดเบสที่เลวร้าย เราสร้างโค้ดที่ไม่มีคนอยากกลับมาแตะต้องมัน เราสร้างโค้ดที่รอวันโดนรื้อ
Continue reading