ผู้สร้างแพทย์ของไทย

ไปพบหนังสือเล่มชื่อ “ชีวิตอุทิศเพื่อสยาม” ระหว่างรอลูกซื้อของเล่นและหนังสือในร้านหนังสือ อ่านปกแล้วเดินเอาไปให้เมียจ่ายตังให้เลยผมลอกบางส่วนของคำนิยมที่เขียนโดย ศ. นพ. สรรใจ แสงวิเชียร (กายวิภาคศาสตร์ ศิริราช)

“ประวัติการศึกษาแพทย์ในประเทศไทย มีชาวต่างประเทศซึ่งเป็นชาวอเมริกันสองท่านที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาแพทย์ และเป็นผลให้เกิดความเจริญด้านสาธารณสุขของประเทศไทย ท่านแรกคือ ศาสตราจารย์ อำมาตย์เอก พระอาจวิทยาคม George B. McFarland. M.D., D.D.S ปฐมอาจารย์ของศิริราช อีกท่านคือ ศาสตราจารย์นายแพทย์ A.G. Ellis M.D., M.Sc. อดีตคณะบดีคณะแพทย์ศาสตร์และศิริราชพยาบาล ผู้วางหลักสูตรแพทย์ศาสตร์บัญฑิตของไทย

หนังสือเล่มนี้เป็นชีวประวัติของ ศาสตราจารย์ อำมาตย์เอก พระอาจวิทยาคม George B. McFarland ท่านเป็นคนอเมริกันที่เกิดที่ประเทศไทย เติบโตที่เพชรบุรี กลับไปเรียนแพทย์ที่อมเริกาและกลับมาเป็นอาจารย์คนแรกในโรงเรียนแพทย์และเป็นแพทย์คนเดียวในโรงพยาบาลศิริราช ท่านต้องสอนหนังสือเองทุกวิชา เขียนตำราแพทย์ภาษาไทย (ท่านรู้ภาษาไทยดีกว่าคนไทยอีกจำนวนมาก)”

หนังสือเล่มนี้เหมาะสมมากกับคนที่กำลังพยายามสร้างและบุกเบิกเรื่องใหม่ๆในที่ที่ไม่เคยมีใครรู้จักสิ่งนั้นมาก่อนเพราะเราจะได้รู้ว่าการเริ่มบุกเบิกสิ่งใหม่นั้นไม่มีอะไรง่ายหรือทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ และอย่าคาดหวังสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะพบเจอเสมอคือความยากลำบากแสนสาหัส อันเนื่องมาจากหลายสิ่งทั้งความไม่เข้าใจจากคนที่ไม่เข้าใจจริงๆ ทั้งสภาพสังคมที่ไม่อาจคาดเอาได้ดังนั้นหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้เราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราเผชิญอยู่นั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เป็นเรื่องจริงที่ต้องอดทนและเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำให้มากที่สุดและจงใชีวิตอย่างมีสตินอกจากนี้ยังมีเกร็ดอีกมามายที่ได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ไม่ว่าะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์และการเมืองในสมัยนั้น ซึ่งหาอ่านได้ค่อนข้างยากในปัจจุบัน

“การริเริ่มสิ่งใหม่ เป็นเรื่องที่ท้าทาย และอย่าคาดหวังว่ามันจะง่าย”

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.