เจาะจุดแข็ง (Strength Finder)

จั๊วะ กับ แอร์ แนะนำให้ผมอ่านหนังสือ Strength Fider และทำแบบทดสอบ เพราะว่าหนังสือเขากล่าวไว้อย่างนี้
“หนังสือเล่มนี้สอนให้รู้จักการปฏิวัติทางด้านความคิดในวิธีการเสริมสร้างจุดแข็ง ซึ่งเป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่คนส่วนใหญ่มีความรู้จำกัดเมื่อพุดถึง “ จุดแข็งของตนเอง” สาเหตุอาจเป็นเพราะคนเหล่านั้นไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้  หรือแม้กระทั่งไม่ตระหนักถึงความสำคัญ  แกนหลักของการปฏิวัตินี้คือกฎง่าย ๆ ข้อที่หนึ่งว่าองค์กรที่ยิ่งใหญ่นั้นไม่เพียงแค่ต้องยอมรับความจริงที่ว่าพนักงานแต่ละคนต่างกันไป  แต่องค์กรต้องใช้ประโยชน์จากความแตกต่างเหล่านั้นด้วย  องค์กรต้องคอยสังเกตถึงพรสวรรค์ที่มีมาตามธรรมชาติของพนักงานแต่ละคน  จากนั้นต้องวางตำแหน่งและพัฒนาพนักงานของแต่ละคนเพื่อปรับเปลี่ยนพรสวรรค์ของพวกเขาให้กลายเป็นจุดแข็งจริง ๆ นี้อาจเป็นเริ่มต้นแห่งการพัฒนาและยกระดับวิธีการใช้ชีวิตให้ดีขึ้น  นอกจากนี้ยังทำให้ทราบถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเองคืออะไร  เพื่อจะได้พัฒนาความสามารถนั้นได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด  รวมทั้งมีโอกาสที่จะได้ทำในสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีความสุขโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย” แล้วผมก็ทำตามที่เขาแนะนำ แล้วผมก็ลืมประจำว่าผมได้อะไรบ้างวันนี้เลยเอามาจดไว้ที่นี่

Activator
การวิเคราะห์เป็นสิ่งที่มีประโยชน์หรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ทำให้เกิดความเข้าใจที่มีคุณค่าบางประการได้เช่นกันแต่ลึก ๆ แล้วคุณรู้ว่าการลงมือทำเท่านั้นที่มีความหมาย การลงมือทำเท่านั้นที่จะทำให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นและการลงมือทำเท่านั้นที่จะทำให้เกิดผลงาน หากคุณตัดสินใจลงไปแล้วจะไม่ลงมือทำไม่ได้คนอื่นอาจนึกกังวนได้ การลงมือทำงานกับความคิดไม่ได้เป็นสิ่งตรงข้ามกัน ที่จริงแล้วความเป็นนักริเริ่มทำงานของคุณนั่นเองที่ทำให้เชื่อว่าการลงมือทำจะเป็นครูได้อย่างดี คุณตัดสินใจลงมือทำ ดูผลลัพธ์และเรียนรู้ การเรียนรู้นี้เป็นแนวทางชี้นำสำหรับการทำงานครั้งต่อ ๆ ไป

Communication
คุณชอบอธิบาย ชอบบรรยาย ชอบเป็นพิธีการ ชอบพูดต่อหน้าสาธารณชนและชอบขีดเขียนสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการแสดงออกของคุณสมบัติการสื่อสาร คุณรู้สึกว่าความคิดไม่มีรสชาติ เหตุการณ์ก็ไม่มีการเคลื่อนไหว คุณจึงทำให้ความคิดและเหตุการณ์มีชีวิตชีวา ทำให้มีพลังงานทำให้หน้าตื่นเต้นและมีสีสัน คุณสามารถเปลี่ยนเหตุการณ์ให้เป็นเรื่องราวและคุณก็มีความสุขในการเล่าเรื่องราวเหล่านั้น รวมไปถึงการนำความคิกที่จืดชืดมาปรับปรุงแต่งด้วยภาพประกอบ

Woo
ความสามารถชนะใจผู้อื่น คุณชอบเป็นอย่างยิ่งที่จะพบปะผู้คนใหม่ ๆ และทำให้พวกเขาชอบคุณ คุณไม่กลัวคนที่คุณไม่รู้จักแต่คุณกลับมองว่าการพบปะผู้คนเป็นสิ่งที่น้าตื่นเต้นและน่าดึงดูดใจสำหรับคุณ ยังทำให้คุณรู้สึกมีกำลังวังชาอีกด้วยคุณอยากรู้จักผู้อื่น อยากรู้จักชื่อ อยากถามสิ่งต่าง ๆ อยากหาความสนใจร่วมกันเพื่อสนทนาวิสาสะกับผู้คนเหล่านั้น ในขณะที่บางคนไม่กล้าคุยกับผู้อื่นเพราะหมดเรื่องคุยแต่คุณกลับไม่เคยรู้สึกเช่นนั้น คุณไม่เพียงแต่มีเรื่องพูดคุยได้ตลอด แต่คุณยังชอบเข้าหาผู้คนที่คุณไม่รู้จักอีกด้วยเพราะคุณมีความสุขกับการสร้างเครือข่าย

SelfAssurance
ลึก ๆ แล้วคุณมั่นใจในความสามารถของคุณ คุณรู้ว่าคุณมีความสามารถได้ สามารถจะเสี่ยงได้ สามารถจะพบปะผู้คนใหม่ ๆ สามารถเรียกร้องสิทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือคุณสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จได้ แต่ความเชื่อมั่นนี้มีความหมายมากกว่าความมั่นใจตรงที่การมีความเชื่อมั่นในตนเองทำให้คุณมั่นใจในความสามารถของตนเองและคุณก็มั่นใจในการตัดสินใจของตนเองด้วย เมื่อคุณมองโลกคุณก็รู้ว่ามุมมองของคุณนั้นมีเอกลักษณ์และโดเด่นแตกต่าง เพราะว่าผู้อื่นไม่สามารถมองได้อย่างที่คุณมอง คุณจึงรู้ว่าไม่มีใครตัดสินใจแทนคุณได้และไม่มีใครบังคับความคิดของคุณได้

อีกอันยังจำไม่ได้เดี๋ยวไปหาแล้วจะเอามา update

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.