งานพูด

งาน Agile Thailand 2017 พูดเรื่อง “Engagement”

งาน Agile Tour Bangkok 2016 พูดเรื่อง “Legacy for Management”

งาน Code Mania “11” ไปพูดเรือง “Acceptance Test Driven Development”

งาน Agile Tour Bangkok 2015 พูดเรือง “StackOverflow Driven Development the Right Way” ของคนอื่นมีตอนเดียวผมมี แปด ตอนหล่อมาก

งาน Agile Thailand 2012 พูดเรื่อง “Power of Pair Programming”