All my best memory at dtac

ตั้งแต่ 1ธันวาคม 2551 ถึง 12 เมษายน 2554

ภาพหนึ่งแทนคำบรรยายเป็นร้อยคำพันคำทั้งหมดคือความทรงจำที่ดี คงไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆให้รูปเหล่านี้ “Feel Good”