Future Perfect : โปรเจ็คโตแล้วไปไหน ?

โดน interview เรื่อง “Programmer คืออะไร” จากน้องๆที่ทำโปรเจค “Future Perfect” ของนิตยสาร A Day ซัดไปซะยาวเลย

โครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 ได้ค้นหาตัวเองเเละค้นหาอาชีพในอนาคตที่ตนเองใฝ่ฝันอยากทำ ด้วยการให้น้องๆนักเรียนได้เข้าไป ติดตาม เป็น Shadow รุ่นพี่ที่ประกอบอาชีพที่น้องๆ สนใจเป็นเวลา 1 สัปดาห์

เพื่อช่วยให้น้องๆนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เลือกสายการเรียน และ คณะที่เหมาะกับความสนใจเเละความใฝ่ฝันอย่างมั่นใจ ไร้กังวล

น้องๆคนไหนสนใจอาชีพอะไร สมัครเเล้วเลือกเข้ามาเลย!!!! โอกาสที่จะได้สัมผัสกับบรรยากาศจริง ความท้าทายจริง เเละหน้าที่จริงๆ ในงานที่ตนใฝ่ฝันรอน้องๆอยู่ !

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.facebook.com/futureperfect.prj
http://futureperfectprj.exteen.com/future-perfect